Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „SEMENIC” CARAŞ-SEVERIN are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană, când vă prezentaţi la punctul de control al inspectoratului sau la una din subunităţile noastre şi solicitaţi aprobarea accesului în incinta acestora.În acest sens, sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru monitorizarea accesului în unitate/subunitate, refuzul dvs. determinând anularea accesului în instituţia noastră.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „SEMENIC” CARAŞ-SEVERIN prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale, în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituţie, a securităţii spaţiilor şi bunurilor publice deţinute de inspectorat, conform politicii de supraveghere video a inspectoratului.Click aici

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „SEMENIC” CARAŞ-SEVERIN, în calitate de operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „SEMENIC” CARAŞ-SEVERIN (Str. Castanilor nr. 123). Model Cerere –Click aici

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată. Pentru mai multe detalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
B-dul Magheru 28-30, sector 1, Bucureşti
Telefon: +40.318.059.211
Web: http://www.dataprotection.ro/
Nota: Notificarea în Registrul General al A.N.S.P.D.C.P. are nr. 29024

Comments are closed.