Achiziţii publice

Compartimentul Achiziţii Publice este organizat conform prevederilor OUG nr.34 din 9 aprilie 2006, art.304¹ şi funcţionează în cadrul I.S.U. “Semenic” al judeţului Caraş-Severin ca şi compartiment specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu atribuţii stabilite prin Normele metodologice publicate în H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006.

ATRIBUŢII:

  1. Elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractate, un program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;
  2. Elaborează sau, după caz, coordonează activităţile de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
  3. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă;
  4. Aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
  5. Achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări conform competenţelor şi legislaţiei în vigoare;
  6. Constituie şi păstrează dosarele achiziţiei publice.

Comments are closed.