Avertizor în interes public

Aspecte privind raportarea pe canale interne a unor încălcări ale legii, conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

CINE POATE FI AVERTIZOR ÎN INTERES PUBLIC ȘI MODALITĂȚI DE RAPORTARE
Avertizor în interes public = persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

Persoanele care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, intenționează să se adreseze Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al județului Caraș-Severin, pentru a raporta pe cale internă încălcări ale legii, pot utiliza următoarele modalități:
– în scris, pe suport hârtie pe adresa sediului unității: Municipiul Reșița, strada Castanilor, nr.123, județul Caraș-Severin (în plic închis, sigilat, cu mențiunea ”Confidențial/avertizor în interes public” )
– prin email la adresa: control@isusemenic.ro

CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ RAPORTAREA
Raportarea trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele: numele şi prenumele; datele de contact ale avertizorului în interes public; contextul profesional în care au fost obținute informațiile; persoana vizată, dacă este cunoscută; descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul entității publice sau private; probele în susţinerea raportării; data și semnătura.

RAPORTAREA NEREALĂ
Raportarea de informaţii privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune.


Comments are closed.