Solicitare informații / Legislație

”Această adresă de e-mail nu este destinată unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!”

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este:
Sg.maj. Rusan Iuliana
Date de contact:
Tel: 0255.211.213
Fax: 0255.212.137
E-mail: relatiipublice.isucs@gmail.com

Modele de solicitări ale informațiilor de interes public prevăzute de Legea 544/2001:
Model cerere solicitare de informații în baza Legii 544 din 2001 – (Timp de completare 5 min.)
Model reclamație administrativă 1 – (Timp de completare 10min.)
Model reclamație administrativă 2 – (Timp de completare 10min.)

Liste documente emise și produse/gestionate:
Lista curpinzand documentele de interes public
Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2023
Raport de activitate pe anul 2023
Raport de activitate pe anul 2023
Raport de activitate pe anul 2022
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2022
Raport de activitate pe anul 2021
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2021
Raport de activitate pe anul 2020
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2020
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2019
Raport de activitate pe anul 2019
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018
Raport de activitate pe anul 2018

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG nr. 478/2016. De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr. 544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG nr. 478/2016.

Conținutul Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public poate fi consultat aici

    FORMULAR SOLICITARE ÎN BAZA LEGII nr. 544/2001 - (Timp de completare 5 min.)    [recaptcha]

    Comments are closed.