Asigurare logistică

Buletin informativ – iulie 2012 aferent proiectului de achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest

Buletin informativ – februarie 2015 aferent proiectului de achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest-Etapa a 3 a

Activitatea LOGISTICA constituie un complex de masuri si activitati planificate si executate in orice situatie, intr-o conceptie unitara, pentru asigurarea fortelor destinate interventiei cu resurse financiare, armament, munitii, mijloace speciale de prevenire si combatere a SITUATIILOR DE URGENTA, echipamente de comunicatii, mijloace de transport, materiale medicale, uniforme, imobile si servicii.
Serviciul Logistic este structura de specialitate cu atributii de indrumare, coordonare, control si executie privind activitatea de asigurare cu tehnica, materialele si serviciile necesare indeplinirii misiunilor si pregatirii efectivelor, precum si activitatile prevazute in actele normative interne conform competentelor generale si interne specific.
In procesul de asigurare a materialelor, produselor si a prestarilor de servicii necesare, activitatea logistica este guvernata de principii de baza, dintre care, cele mai semnificative sunt: eficienta, specializarea, flexibilitatea, transparenta, economicitatea, continuitatea, sincronizarea, calitatea, omogenitatea.
Misiunile ce revin LOGISTICII vizeaza, in principal:
1. organizarea si desfasurarea de activitati de exploatare, asistenta tehnica si reparatii a mijloacelor tehnice de interventie si transport precum si activitati de asigurare tehnico-materiala specifica, potrivit regulamentelor si ordinelor in vigoare;
2. asigurarea, pe baza tabelelor de inzestrare, alocarea la drepturi de carburanti si lubrifianti a mijloacelor auto-moto; tinerea evidentei exploatarii parcului auto;
3. asigurarea, din fondurile financiare repartizate, aprovizionarea materiala pentru efectuarea intretinerilor si reparatiilor auto-moto, realizarea masurilor de securitate a muncii si a celorlalte cheltuieli prevazute;
4. asigurarea, prin echipa de revizii, depanari si reparatii, precum si conducatorii auto-in atelier si punctele de asistenta tehnica – efectuarii lucrarilor de intretinere, revizie si reparatii a mijloacelor tehnice de interventie si transport de la uzul curent si stocul de mobilizare;
5. organizeaza gestionarea, depozitarea, inventarierea, declasarea si casarea tuturor bunurilor inspectoratului, transferarea si valorificarea bunurilor disponibilizate cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
6. organizarea si desfasurarea cu conducatorii auto de activitati pentru cunoasterea legislatiei privind circulatia pe drumurile publice si pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cercetarea celor produse de personalul unitatii cu autovehiculele din dotare;
7. urmarirea modului de comportare in exploatare a noilor autospeciale intrate in dotare si face propuneri pentru marirea fiabilitatii si imbunatatirea caracteristicilor tehnico-tactice ale acestora;
8. organizarea si desfasurarea pregatirii profesionale a intregului personal, privind cunoasterea, exploatarea si intretinerea mijloacelor tehnice de interventie si transport din inzestrare;
9. coordonarea activitatilor de protectia muncii, mediului si de metrologie in inspectorat;
10. elaborarea proiectelor anuale ale programelor de asigurare logistica a unitatii in domeniul de competenta;
11. asigurarea si urmarirea indeplinirii programelor de asigurare tehnico-materiala, in conditiile aprobate;
12. indrumarea si controlarea activitatii de administrare a bunurilor din patrimoniul unitatii, asigurand constituirea gestiunilor pe naturi de bunuri materiale, intretinerea, depozitarea, conservarea si folosirea acestora conform normelor si destinatiilor legale; participarea la inventarierea si evaluarea tuturor bunurilor materiale, in vederea trecerii la evidenta cantitativ-valorica;
13. organizarea si desfasurarea de achizitii publice de bunuri care se aprovizioneaza in sistem local cu respectarea competentelor si procedurilor prevazute de lege; participarea la negocierea preturilor de achizitie si tarifelor de prestari servicii; intocmirea de proiecte de contract, intreprinderea demersurile necesare perfectarii acestora si urmarirea derularii lor conform termenelor si clauzelor prevazute in contract;
14. informeaza operativ compartimentele din inspectorat cu care colaboreaza in exercitarea atributiilor, solicitand sprijin in functie de competente; analizeaza periodic activitatea desfasurata si face propuneri inspectorului sef pentru sporirea eficientei acesteia;
15. executarea controlul ierarhic la gestiunile proprii si ale structurilor de interventie, conform normelor legale in vigoare;
16. asigurarea logistica a interventiilor si participa la asigurarea logistica a altor misiuni complexe sau de lunga durata;
17. urmareste reimprospatarea, depozitarea si conservarea materialelor si mijloacelor existente la stocul de mobilizare;
18. organizeaza si coordoneaza echiparea si hranirea efectivelor si urmareste asigurarea conditiilor de desfasurare corespunzatoare a acestor activitati in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
19. intocmirea si aprobarea, conform competentelor, a documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de reparatii ce se executa la imobilele din administrare;
20. urmarirea mentintinerii la parametri functionali a cladirilor si instalatiilor aferente acestora prin executarea periodica a lucrarilor de reparatii si intretinere;
21. organizarea si tinerea evidentei de cadastru a constructiilor si terenurilor aflate in administrarea proprie;
22. asigura urmarirea executiei lucrarilor de investitii si reparatii, prin diriginti de santier autorizati de organele competente si raspunde de calitatea lucrarilor executate;
23. fundamentarea necesarul de fonduri in vederea proiectarii bugetului pe anul urmator;
24. solicitarea fondurile aprobate in buget prin cere lunara catre compartimentul financiar;
25. planifica organizarea si executarea eficienta si optima transporturilor pentru misiuni si aprovizionarea cu bunuri a inspectoratului;
26. asigurarea stocurile si rezervele necesare pentru uzul curent si mobilizare, depozitarea corespunzatoare a bunurilor, paza si securitatea acestora;
27. intocmirea documentatiile prevazute de lege pentru lucrari de investitii, reparatii capitale si L.M.V.

 

Comments are closed.