Avizare şi/sau autorizare


*ANUNȚ IMPORTANT* : pentru toți factorii care contribuie la proiectarea, verificarea și executarea construcțiilor

Având ca scop crearea unui cadru unitar de aplicare a legislației în vigoare, vă rugăm să accesați site-ul IGSU unde se găsesc o serie de precizări utile în domeniul securității la incendiu.

Legătură către site-ul IGSU.ro/comunitate/avizare


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

În contextul implementării măsurilor de prevenire a răspândirii Coronavirusului COVID-19, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „SEMENIC” al județului Caraș-Severin face următoarele precizări referitoare la modalitatea de lucru cu publicul:

 

Pe perioada “STĂRII DE ALERTĂ”, depunerea solicitărilor de emitere a avizelor/autorizațiilor de Securitate la incendiu și protecție civilă și de ridicare a acestor acte de autoritate se vor desfășura în baza unei programări on-line (prin intermediul adresei de e-mail avizare@isusemenic.ro) sau telefonice (0255.211.213 – Compartiment Avizare-Autorizare, în zilele de luni, marți, miercuri în intervalul orar 08:00-15:00 și miercuri), pentru evitarea aglomerării de persoane în spațiile destinate acestei activități;

 

Recomandăm ca depunerea documentațiilor, solicitarea punctelor de vedere privind necesitatea obținerii avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu sau protecție civilă, solicitările de asistență tehnică de specialitate acordate în cadrul unor audiențe, să se realizeze exclusiv în scris, în format electronic, prin intermediul adresei de e-mail avizare@isusemenic.ro;

 

Răspunsul la solicitări va fi transmis în format electronic, pe adresele de contact menționate în solicitare.

 


DEPUNEREA ŞI RIDICAREA CERERILOR ÎNSOŢITE DE DOCUMENTAŢIILE AFERENTE ȘI ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL AVIZĂRII/AUTORIZĂRII DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ:
– avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă
– acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice
– comercializarea articolelor pirotehnice
– puncte de vedere tehnice de specialitate
LUNI, MARȚI, JOI, orele 08:30-16:30
MIERCURI, orele 08:30-18:30

(cu excepţia sărbătorilor legale)


DEPUNEREA ŞI RIDICAREA CERERILOR ÎNSOŢITE DE DOCUMENTAŢIILE AFERENTE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ PENTRU :
– avize planuri de urgență interne
– avize planuri de evacuare în situații de urgență
– avize planuri de prevenire și intervenție în caz de urgență radiologică
– autorizare rute de transport deșeuri periculoase
JOI și VINERI, orele 08:00-16:00.
(cu excepţia sărbătorilor legale)


ADRESA DE E-MAIL
PE CARE SE POT TRANSMITE, ÎN FORMAT ELECTRONIC, CERERILE DE EMITERE A AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ, ÎNSOŢITE DE DOCUMENTAŢIILE AFERENTE ESTE :
avizare@isusemenic.ro

Terminologie

Aviz de securitate la incendiu – actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări.

Aviz de protecţie civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.

Autorizaţie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – securitate la incendiu.

Autorizaţie de protecţie civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele judeţene, prin care se certifică, în urma verificării documentaţiilor tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.

Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice este actul emis, în baza legii, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, după verificarea măsurilor luate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Legislație

OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizare si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
Hotararea nr. 571 /2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si sau autorizarii privind securitatea la incendiu
H.G. nr. 560 /2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, modifiată prin H.G. nr. 37/2006
O.I.G.S.U. nr. 1045/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice
Legea nr. 126 /1995 privind regimul materiilor explozive Republicata

Documente necesare avizării-autorizării

Documente-pe-baza-carora-se-solicita-autorizatiile-de-protectie-civila
Documente-pe-baza-carora-se-solicita-autorizatiile-de-securitate-la-incendiu
Documente-pe-baza-carora-se-solicita-avizele-de-protectie-civila
Documente-pe-baza-carora-se-solicita-avizele-de-securitate-la-incendiu
Documente necesare pentru acord organizare joc artificii

Formulare tipizate
Cerere-pentru-emitere-aviz-de-securitate-la-incendiu
Cerere-pentru-emitere-aviz-de-securitate-la-incendiu-pentru-amplasarea-în-parcela
Cerere-pentru-emitere-aviz-de-protectie-civila
Cerere-pentru-emitere-autorizatie-de-securitate-la-incendiu
Cerere-pentru-emitere-autorizatie-de-protectie-civila
Cerere-pentru-emiterea-a-acordului-pentru-organizare-jocului-cu-artificii
Opis-cu-documentele-depuse
Opis-cu-documentele-prezentate-in-vederea-eliberarii-acordului-pentru-organizarea-jocului-de-artificii

Lista verificatorilor de proiecte atestați
Listele cu persoanele autorizate să efectueze lucrări în domeniile:
 Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
 Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare
 Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor
 Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor
 Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural organizat
 Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural organizat
 Ignifugarea materialelor combustibile
 Efectuarea lucrărilor de termoprotecţie
 Întreţinerea instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor
 Verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

EVIDENȚA AUTORIZAȚIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU

 Autorizaţii de securitate la incendiu

Comments are closed.