Pregătirea populaţiei

Reguli de pregătire antiseismică, protecţie, comportare şi acţiune a populaţiei în caz de cutremur

COPII/ELEVI
Protocol MAI-MEC din 2013
Model grafic de instruire scoli
Regulament concursuri “Prietenii pompierilor” si “Cu viata mea apar viata”
Zona copiilor

ADULȚI
Precizari privin organizarea concursurilor profesionale ale SPSU si SVSU
Extras din Planul de Pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 37/01.02.2024 și anexe utile pentru activitatea svsu/spsu.

SVSU/SPSU
Ghid control – SVSU
Ghid de conducere a interventiilor si exercitiilor
Ghid reguli de protectie a personalului SVSU/SPSU pe timpul interventiilor in situatii de urgenta
Regulamentul concursurilor profesionale
Situație înființare SVSU și SPSU cf OMAI 75 din 2023
OMAI 75 2019
Situație privind înființarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență conform Procedurii de sistem privind emiterea și anularea avizelor specifice svsu și spsu cod PS 01 DPIRC, punctul 5.5.8., în conformitate cu anexa 10 din OMAI 75/2019.

Modele rapoarte pentru localitati
Activitati de prevenire ale SVSU-trimestrial
Analiza semestriala / anuala privind constituirea, dotarea si incadrarea SVSU
Fondurile estimate, alocate si cheltuite pentru SVSU
Fondurile estimate, alocate si cheltuite pentru SVSU
Situatia centralizatoare privind constituirea, incadrarea si dotarea SVSU

STANDARDE OCUPATIONALE IN DOMENIU
Informaţii suplimentare în domeniul calificărilor pe linia situaţiilor de urgenţă pot fi găsite pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Calificări: www.anc.edu.ro

TRANSPORTUL DESEURILOR PERICULOASE
Notificare transport deseuri periculoase

Comments are closed.