SEVESO

Legislaţie în domeniu:

• HG nr. 804/2007 cu modificările ulterioare (HG nr. 79/2009) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1084/ 22.12. 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse;
• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/25.02. 2004 pentru aprobarea procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
• Ordinul ministrului mediului şi gospodăriri apelor nr. 251/26. 03.2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
• Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 647/ 16.05.2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;
• Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1299/23.12.2005 privind aprobarea procedurii de inspecţie;
• Ordinul comun MMGA / MAI nr. 520/29.05.2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

Documente utile

∞ Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce implică substanţe periculoase
Ghid de evaluare a planului de urgenţă externă
Ghid de aplicare a directivei SEVESO în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului
Ghid de evaluare a rapoartelor de securitate
Cerere tip pentru autorizarea rutelor de transport deșeuri periculoase și Forlmular de informare privind transportul deșeurilor periculoase
Procedură operațională transport deșeuri periculoase
Link-uri utile

SC Maxam România SRL – punct de lucru ANINA
SC Linde Gaz Oțelu Roșu SRL – Oțelu Roșu
SC Messer România Gaz SRL

Comments are closed.