Carieră


TABEL – cu rezultatele evaluării psihologice susţinute în data de 15.05.2024 de către candidații înscriși la examenul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești Sesiunea aprilie-iulie 2024
(Data postării:18.05.2024)


ANUNȚ – ERATĂ modificare ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere la SCOALA DE SUBOFITERI POMPIERI – sesiunea aprilie-iulie 2024
(Data postării:14.05.2024)


ANUNȚ – privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere aprilie-iulie 2024la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti
(Data postării:13.05.2024)


ANUNȚ – concurs – Ofițer specialist II – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației (Comunicații)
(Data postării:25.04.2024)


ANUNȚ – concurs – ofițer I – Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților
(Data postării:25.04.2024)


ANUNȚ – concurs – Subofițer administrativ principal – Serviciul Logistic – Patrimoniu Imobiliar
(Data postării:25.04.2024)


ANUNȚ – concurs – Subofițer operativ principal – Inspecția de Prevenire (Control și activități preventive)
(Data postării:25.04.2024)


ANUNȚ – concurs – Subofițer secretariat principal – Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă
(Data postării:25.04.2024)


ANUNȚ– privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursurile de admitere organizate în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea iulie – august 2024 –
(Data postării:24.04.2024)


ANUNȚ– privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea aprilie – iulie 2024
(Data postării:24.04.2024)


ANUNȚ – concurs Adjunct șef inspecție prevenire – Inspecția de Prevenire
(Data postării:19.04.2024)


ANUNȚ– privind rezultatele evaluării psihologice susținute în data de 12.11.2023 de către candidații înscriși la examenul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024
(Data postării:15.11.2023)


ANUNȚ– privind planificarea pentru evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere octombrie 2023 – februarie 2024 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti
(Data postării:08.11.2023)


ANUNȚ– privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea octombrie2023 – februarie 2024
(Data postării:17.10.2023)ANUNȚ– privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursurile de admitere organizate în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea a II-a august 2023 (Anunț + Anexe Concurs)
(Data postării:17.08.2023)ANUNȚ– privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2023 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – sesiunea 2023 –
(Data postării:30.06.2023)TABEL– cu rezultatul evaluării psihologice susţinute în data de 07.05.2023 a candidatului înscris la sesiunea de admitere aprilie-iunie 2023 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti
(Data postării:08.05.2023)ANUNȚ– privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere aprilie-iunie 2023 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti –
(Data postării:04.05.2023)ANUNȚ– privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursurile de admitere organizate în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea iulie – august 2023 –
(Data postării:21.04.2023)ANUNȚ– privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea aprilie – iunie 2023
(Data postării:20.04.2023)TABEL– cu rezultatele evaluării psihologice susţinute în data de 09.11.2022 de către candidații înscriși la examenul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești Sesiunea octombrie-decembrie 2022
(Data postării:11.11.2022)ANUNȚ– privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere octombrie-decembrie 2022 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti
(Data postării:07.11.2022)ANUNȚ – privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea octombrie-decembrie 2022 (Data postării: 07.11.2022)
ANEXE nr. 1-6 (Data postării: 07.11.2022)


ANUNȚ– În urma declarării INAPT a candidatului identificat prin codul de candidat 4033137 la evaluarea psihologică susținută în data de 29.10.2022, adusă la cunoştinţă prin publicarea Tabelului nr. 4010015 din 31.10.2022, coroborat cu activitatea comisiei de recrutare concretizată prin întocmirea și publicarea Tabelului cu nr. 4008194 din 04.09.2022, următorul candidat va urma etapele specifice (prezentarea în formă fizică a documentelor constitutive ale dosarului de recrutare, susţinerea evaluării psihologice şi susţinerea evaluării stării de sănătate), după cum urmează:
(Data postării:03.11.2022)TABEL– cu rezultatele evaluării psihologice susţinute în data de 29.10.2022 în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin de către candidaţii clasați inițial pe locurile 27-28 din cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT)
(Data postării:31.10.2022)ANUNȚ– În urma constatării inaptitudinii medicale a candidaților identificați prin codurile de candidat – 4032730 și 4033042, coroborat comisiei de recrutare concretizează prin întocmirea și publicarea Tabelului cu nr. 4008194 din 04.09.2022, următorii candidați vor urma etapele specifice (prezentarea în formă fizică a documentelor constitutive ale dosarului de recrutare, susținerea evaluării psihologice și susținerea evaluării stării de sănătate), după cum urmează:
(Data postării:26.10.2022)ANUNȚ– privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaților declarați ADMIS la concursurile organizate prin încadrare directă pentru ocuparea unor posturi vacante de subofițer și a următorilor 2 candidați din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 23 de posturi vacante de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:26.10.2022)TABEL– cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului prin încadrare directă, a postului vacant de Subofiţer tehnic principal – FINANCIAR din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:24.10.2022)ANUNȚ – privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea octombrie-decembrie 2022 (Data postării: 24.10.2022)
ANEXE nr. 1-6 (Data postării: 24.10.2022)


TABEL– cu rezultatele obţinute la proba „test scris” la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului prin încadrare directă, a postului vacant de Subofiţer tehnic principal – FINANCIAR din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență„Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:21.10.2022)TABEL– cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului prin încadrare directă, a postului vacant de Subofiţer tehnic principal – SERVICIUL LOGISTIC (Patrimoniu imobiliar) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:17.10.2022)TABEL– cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului prin încadrare directă, a postului vacant de Subofiţer administrativ principal – SERVICIUL LOGISTIC (Tehnic) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:17.10.2022)ANUNȚ– având la bază HOTĂRÂREA COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer administrativ principal – SERVICIUL LOGISTIC (Tehnic)
(Data postării:17.10.2022)ANUNȚ– având la bază HOTĂRÂREA COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal – SERVICIUL LOGISTIC (Patrimoniu imobiliar)
(Data postării:17.10.2022)TABEL– cu rezultatele obţinute la proba „test scris” la concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant aferent funcției de Subofiţer administrativ principal – SERVICIUL LOGISTIC (Tehnic) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, prin încadrare directă
(Data postării:14.10.2022)TABEL– cu rezultatele obţinute la proba „test scris” la concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant aferent funcției de Subofiţer tehnic principal – SERVICIUL LOGISTIC (Patrimoniu imobiliar) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, prin încadrare directă
(Data postării:12.10.2022)ANUNȚ– având la bază adresa comisiei centrale de concurs cu nr. 107017 din 05.10.2022, se revine în parte la anunțul de concurs nr. 4006160 din 27.06.2022, privind ocuparea prin concurs a postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Subofițer administrativ principal – SERVICIUL LOGISTIC – Tehnic, cu recrutare prin încadrare directă, în sensul că se modifică/completează graficul prevăzut la pct. VII, după cum urmează:
(Data postării:12.10.2022)TABEL– cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea prin încadrare directă a postului de execuţie vacant aferent funcţiei de SUBOFIȚER OPERATIV PRINCIPAL – CENTRUL OPERAȚIONAL (ANALIZĂ EVALUARE ȘI COORDONARE INTERVENȚIE) – INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
(Data postării:11.10.2022)ANUNȚ– având la bază adresa comisiei centrale de concurs cu nr. 107141 din 10.10.2022, se revine în parte la anunţul de concurs nr. 4006161 din 27.06.2022, privind ocuparea prin concurs a postului de execuţie vacant aferent funcţiei de subofițer tehnic principal – FINANCIAR, în sensul că se modifică/completează graficul prevăzut la pct. VII, după cum urmează:
(Data postării:11.10.2022)ANUNȚ– privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaților declarați ADMIS la concursurile organizate prin încadrare directă pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer și a următorului candidat din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 23 de posturi vacante de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:10.10.2022)ANUNȚ– cu candidaţii care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat, prin încadrare directă, în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Subofițer tehnic principal – FINANCIAR
(Data postării:07.10.2022)TABEL– cu rezultatele obţinute la proba „test scris” la concursul pentru ocuparea prin încadrare directă a postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Subofițer operativ principal – CENTRUL OPERAȚIONAL(ANALIZĂ EVALUARE ȘI COORDONARE INTERVENȚIE) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:06.10.2022)ANUNȚ– În urma examenului clinic efectuat în vederea deschiderii fișei medicale a candidatului identificat prin codul de candidat – 4033170, acesta a fost declarat INAPT conform paragrafului 200 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrului afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014.
(Data postării:06.10.2022)TABEL– cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea, prin încadrare directă, a posturilor vacante de OFIŢER SPECIALIST II – Inspecţia de Prevenire (Control și activități preventive) și OFIȚER I – Inspecţia de Prevenire (Control și activități preventive) – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:04.10.2022)TABEL– cu rezultatele obţinute la proba de departajare „INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE” susţinută în data de 04.10.2022 pentru ocuparea funcției de Ofiţer I – INSPECŢIA DE PREVENIRE (Control și activități preventive) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”al Județului Caraș-Severin
(Data postării:04.10.2022)TABEL– cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului prin încadrare directă, a postului vacant de Ofiţer specialist II (instructor sportiv) – Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic”al Județului Caraș-Severin
(Data postării:04.10.2022)TABEL– cu rezultatele obţinute la proba „test scris” la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului prin încadrare directă, a postului vacant de Ofiţer specialist II (instructor sportiv) – Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:30.09.2022)ANUNȚ– privind ocuparea prin concurs a postului de execuţie vacant aferent funcţiei de subofițer tehnic principal – SERVICIUL LOGISTIC – Patrimoniu imobiliar, în sensul că se modifică/completează graficul prevăzut la pct. VII
(Data postării:29.09.2022)ANUNȚ– privind ocuparea prin concurs a posturilor de execuţie vacante aferente funcţiei de Subofiţer operativ principal – CENTRUL OPERAŢIONAL (Analiză, evaluare şi coordonare intervenţie) cu recrutare prin încadrare directă
(Data postării:28.09.2022)TABEL– cu candidaţii care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat, prin încadrare directă, în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Subofițer operativ principal – CENTRUL OPERAȚIONAL(ANALIZĂ EVALUARE ȘI COORDONARE INTERVENȚIE)
(Data postării:28.09.2022)ANUNȚ– privind desfăşurarea probei de departajare „interviu structurat pe subiecte profesionale” din cadrul concursului pentru ocuparea, prin încadrare directă, a postului de Ofițer I – INSPECȚIA DE PREVENIRE (Control și activități preventive) – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:27.09.2022)TABEL– cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului din sursă internă, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor, a postului vacant de OFIȚER I – Centrul Operational (Analiză, evaluare și coordonare intervenție) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:24.09.2022)TABEL– cu rezultatele obţinute la proba „test scris” la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului din sursă internă, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor, a postului vacant de Ofițer I – Centrul Operațional (Analiză,evaluare și coordonare intervenție) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:23.09.2022)TABEL– cu rezultatele obţinute, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, la proba „test scris” din cadrul concursului pentru ocuparea, prin încadrare directă, a posturilor vacante de OFIŢER SPECIALIST II – Inspecţia de Prevenire (Control și activități preventive) și OFIȚER I – Inspecţia de Prevenire (Control și activități preventive) – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:23.09.2022)TABEL– cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului vacant de OFIŢER SPECIALIST I – Inspecţia De Prevenire (Control şi activităţi preventive), cu recrutarea personalului din sursă internă, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:23.09.2022)ANUNȚ– privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a următorilor 2 candidați din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 23 de posturi vacante de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:23.09.2022)TABEL– cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului prin încadrare directă, a postului vacant de Ofiţer specialist II – INSPECŢIA DE PREVENIRE (AvizareAutorizare) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:22.09.2022)ANUNȚ– în urma declarării INAPT a 2 candidaţi (identificaţi prin codurile de candidat – 4033158 și 4033129) la evaluarea psihologică susținută în data de 15.09.2022, adusă la cunoştinţa candidaţilor prin Anunţul nr.4008594 din 19.09.2022, coroborat cu activitatea comisiei de recrutare concretizată prin întocmirea și publicarea Tabelului cu nr. 4008194 din 04.09.2022, următorii candidaţi vor urma etapele specifice(prezentarea în formă fizică a documentelor constitutive ale dosarului de recrutare, susţinerea evaluăriipsihologice şi susţinerea evaluării stării de sănătate), după cum urmează:
(Data postării:22.09.2022)Tabel– cu rezultatele obţinute la proba „test scris” la concurul pentru ocuparea a două posturi de execuție vacante aferente funcției de Ofiţer specialist II – INSPECŢIA DE PREVENIRE (Control și activități preventive) și funcției de Ofiţer I – INSPECŢIA DE PREVENIRE (Control și activități preventive) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, prin încadrare directă
(Data postării:21.09.2022)Tabel– cu rezultatele obţinute la proba „test scris” la concurul pentru ocuparea postului vacant de Ofiţer specialist I – INSPECŢIA DE PREVENIRE (Control şi activităţi preventive), cu recrutarea personalului din sursă internă, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:21.09.2022)ANUNȚ– având la bază adresa comisiei centrale de concurs cu nr. 106706 din 19.09.2022, se revine în parte la anunţul de concurs nr. 4006158 din 27.06.2022, privind ocuparea prin concurs a postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofițer specialist II (instructor sportiv) – Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, în sensul că se modifică/completează graficul prevăzut la pct. VII, după cum urmează:
(Data postării:21.09.2022)TABEL– cu rezultatul final obţinut la concursul pentru ocuparea, cu recrutare prin încadrare directă, a postului vacant de OFIȚER SPECIALIST II – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației (Comunicații) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:21.09.2022)TABEL– cu rezultatele FINALE obținute la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului din sursă internă, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor, a postului vacant de OFIȚER SPECIALIST I – INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:20.09.2022)TABEL– cu rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea, cu recrutarea personalului prin încadrare directă, a postului vacant de Ofiţer specialist II – INSPECŢIA DE PREVENIRE (Avizare-Autorizare) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:19.09.2022)ANUNȚ– REZULTATE EVALUARE PSIHOLOGICA susținută in data 15.09.2022 a candidaților din cadrul concursului pentru ocupare posturi SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT)
(Data postării:19.09.2022)TABEL– cu rezultatele obținute la proba „test scris” pentru ocuparea, cu recrutare prin încadrare directă, a postului vacant de Ofițer specialist II – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației (Comunicații) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:17.09.2022)TABEL– cu rezultatele obținute la proba „test scris” pentru ocuparea, cu recrutarea personalului din sursă internă, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor, a postului vacant de Ofițer specialist I – Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin
(Data postării:16.09.2022)ANUNȚ– privind ocuparea prin concurs a postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofițer I – CENTRUL OPERAȚIONAL (Analiză, Evaluare și Coordonare)
(Data postării:14.09.2022)ANUNȚ– Lista candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat, prin încadrare directă, în vederea ocupării posturilor de execuție vacante aferente funcției de Ofiţer specialist I CENTRUL OPERAȚIONAL (Analiză,
evaluare și coordonare intervenție) –

(Data postării:14.09.2022)ANUNȚ– Lista candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat, prin încadrare directă, în vederea ocupării posturilor de execuție vacante aferente funcției de Ofiţer specialist II – INSPECŢIA DE PREVENIRE (Control și activități preventive) și funcției de Ofiţer I – INSPECŢIA DE PREVENIRE (Control și activități preventive)
(Data postării:13.09.2022)


ANUNȚ– Lista Candidaților care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor, în vederea ocupării postului de execuție vacant aferent funcției de Ofiţer specialist I – INSPECŢIA DE PREVENIRE (Control și activități preventive)
(Data postării:13.09.2022)


ANUNȚ– Având la bază adresa comisiei centrale de concurs cu nr. 106451 din 08.09.2022, se revine în parte la anunţul de concurs nr. 4006156 din 27.06.2022, privind ocuparea prin concurs a postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofiţer specialist II – SERVICIUL COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (COMUNICAȚII), în sensul că se modifică/completează graficul prevăzut la pct. VII
(Data postării:12.09.2022)


ANUNȚ– privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaților declarați ADMIS la concursul organizat pentru ocuparea a 23 de posturi vacante de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:12.09.2022)


TABEL -cu rezultatele evaluării psihologice susţinute în data de 09.09.2022 în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin de către candidaţii din cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor de CONDUCĂTOR AUTO (AUTOSPECIALE) – Subunități de intervenție
(Data postării:12.09.2022)


TABEL -cu rezultatele evaluării psihologice susţinute în data de 07.09.2022 în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin de către candidaţii înscriși la concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi de ofițer, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor
(Data postării:12.09.2022)


ANUNȚ – privind ocuparea prin concurs a postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofițer specialist I – INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
(Data postării:09.09.2022)


TABEL – cu candidaţii care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat, prin încadrare directă, în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Subofiţer administrativ principal – SERVICIUL LOGISTIC (Tehnic)
(Data postării:09.09.2022)


TABEL – cu candidaţii care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat, prin încadrare directă, în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de subofițer tehnic principal – SERVICIUL LOGISTIC – Patrimoniu imobiliar.
(Data postării:09.09.2022)


ANUNȚ – privind ocuparea prin concurs a posturilor de execuţie vacante aferente funcţiei de Ofițer specialist II – INSPECȚIA DE PREVENIRE – Control și activități preventive și funcţiei de Ofițer I – INSPECȚIA DE PREVENIRE – Control și activități preventive, cu recrutare prin încadrare directă, respectiv funcţiei de Ofițer specialist I – INSPECȚIA DE PREVENIRE – Control și activități preventive, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor.
(Data postării:08.09.2022)


ANUNȚ – privind ocuparea prin concurs a postului de execuţie vacante aferente funcţiei de Ofițer specialist II – INSPECȚIA DE PREVENIRE – Avizare-Autorizare.
(Data postării:08.09.2022)


ANUNȚ – privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaților declarați ADMIS la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin pentru ocuparea a 16 posturi vacante de CONDUCĂTOR AUTO (AUTOSPECIALE) – Subunități de intervenție.
(Data postării:08.09.2022)


ANUNȚ – privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaţilor înscrişi la concursurile organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante de ofiţer, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor.
(Data postării:01.09.2022)


TABEL – cu candidaţii care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat, prin încadrare directă, în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofiţer specialist II (instructor sportiv) – Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților.
(Data postării:06.09.2022)


TABEL – cu rezultatele, în urma clasificării/departajării candidațiilor, declarați admiși după susținerea probelor eliminatorii și a evaluării performanațelor fizice, pentru ocuparea unui număr de 23 de posturi vacante de soldat profesionist (servant) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „SEMENIC” al județului Caraș-Severin.
(Data postării:04.09.2022)


TABEL – cu rezultatele la probele eliminatorii și evaluarea performanțelor fizice ale candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor vacante de soldat profesionist (servant) și soldat profesionist (pistolar) din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență al județelor Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Caraș-Severin
(Data postării:02.09.2022)


ANUNȚ IMPORTANT. – În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor vacante de soldat profesionist (servant) și soldat profesionist (pistolar) din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență al județelor Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Caraș-Severin.
(Data postării:24.08.2022)


TABEL – cu candidaţii care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat, prin încadrare directă, în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofițer specialist II – SERVICIUL COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (COMUNICAȚII).
(Data postării:22.08.2022)


TABEL – cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea încadrării unui număr de 23 de posturi de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.
(Data postării:19.08.2022)


LISTĂ – cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea încadrării unui număr de 23 de posturi de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.
(Data postării:19.08.2022)


TABEL – cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea, cu recrutare prin încadrare directă, a 13 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) – Gărzi de intervenție și a 3 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) – Detaşamentul de Pompieri Reşiţa (Formațiunea de Protecție Civilă) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.
(Data postării:17.08.2022)


HOTĂRÂRE – COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR la concursul pentru ocuparea unui număr de 16 posturi vacante de Conducător auto (autospeciale) – Subunităţi de intervenţie, referitor la contestaţia depusă de candidatul cu codul unic de identificare 4032819, înregistrată la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.
(Data postării:16.08.2022)


HOTĂRÂRE – COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR la concursul pentru ocuparea unui număr de 16 posturi vacante de Conducător auto (autospeciale) – Subunităţi de intervenţie, referitor la contestaţia depusă de candidatul cu codul unic de identificare 4032659, înregistrată la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.
(Data postării:16.08.2022)


HOTĂRÂRE – COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR la concursul pentru ocuparea unui număr de 16 posturi vacante de Conducător auto (autospeciale) – Subunităţi de intervenţie, referitor la contestaţia depusă de candidatul cu codul unic de identificare 4032873, înregistrată la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.
(Data postării:16.08.2022)


HOTĂRÂRE – COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR la concursul pentru ocuparea unui număr de 16 posturi vacante de Conducător auto (autospeciale) – Subunităţi de intervenţie, referitor la contestaţia depusă de candidatul cu codul unic de identificare 4032874, înregistrată la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.
(Data postării:16.08.2022)


TABEL – Candidaţii care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la concursul organizat, prin încadrare directă, în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofițer specialist II – INSPECȚIA DE PREVENIRE (Avizare-Autorizare).
(Data postării:12.08.2022)


TABEL – cu rezultatele obţinute la proba „test scris”, pentru ocuparea, cu recrutare prin încadrare directă, a unui număr de 16 posturi vacante de Conducător auto (autospeciale) din cadrul subunităţilor de intervenţie – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin.
(Data postării:11.08.2022)


ANUNȚ – completare Grafic desfăşurare concurs Conducator Auto – Dată prezentare probă scrisă.
(Data postării:05.08.2022)


TABEL – cu rezultatele obținute la proba practică – concurs CONDUCATOR AUTO, după soluționarea contestațiilor depuse de candidați.
(Data postării:05.08.2022)


HOTARÂREA COMISIEI – privind soluționarea contestației candidatului cu cod unic de identificare 4032782.
(Data postării:05.08.2022)


TABEL – cu rezultatele obţinute de către candidaţi la proba practică desfăşurată în cadrul concursului organizat în vederea ocupării unui număr de 16 posturi de execuţie vacante aferente funcţiei de conducător auto (autospeciale) – subunităţi de intervenţie, cu recrutare prin încadrare directă
(Data postării:03.08.2022)


PLANIFICARE – în atenția candidaţilor în vederea participării la proba practică din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unui număr de 16 de posturi vacante de Conducător auto (autospeciale) – subunităţi de intervenţie Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin
(Data postării:29.07.2022)


BAREM – în atenția candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul Conducător Auto (Autospeciale)
(Data postării:26.07.2022)


LISTĂ – cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea ocupării unui număr de 16 posturi de execuţie vacante aferente funcţiei de conducător auto (autospeciale) – subunităţi de intervenţie, cu recrutare prin încadrare directă
(Data postării:25.07.2022)


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de subofițer operativ principal – CENTRUL OPERAȚIONAL – Analiză, evaluare și coordonare intervenție (poziția 9 din statul de organizare al unității), prevăzută cu gradul minim sergent major-maxim plutonier adjutant șef, prin încadrare directă
(Data postării:27.06.2022)

Anexe 1 – 9


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de subofițer tehnic principal – FINANCIAR (poziția 92 din statul de organizare al unității), prevăzută cu gradul minim sergent major-maxim plutonier adjutant șef, prin încadrare directă
(Data postării:27.06.2022)

Anexe 1 – 9


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de subofițer administrativ principal – SERVICIUL LOGISTIC – Tehnic (poziția 69 din statul de organizare al unității), prevăzută cu gradul minim sergent major-maxim plutonier adjutant șef, prin încadrare directă
(Data postării:27.06.2022)

Anexe 1 – 10


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de subofițer tehnic principal – SERVICIUL LOGISTIC – Patrimoniu imobiliar (poziția 79 din statul de organizare al unității), prevăzută cu gradul minim sergent major-maxim plutonier adjutant șef, prin încadrare directă
(Data postării:27.06.2022)

Anexe 1 – 9


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de ofițer specialist II (instructor sportiv) – SERVICIUL PREGĂTIRE PENTRU INTERVENȚIE SI REZILIENȚA COMUNITĂȚILOR (poziția 46 din statul de organizare al unității), prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, prin încadrare directă
(Data postării:27.06.2022)

Anexe 1 – 9


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent
funcţiei de ofițer I, din cadrul CENTRULUI OPERAȚIONAL – Analiză, evaluare și coordonare intervenție (poziția 8 din statul de organizare al unității), prevăzut cu gradul de maior, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor.

(Data postării:27.06.2022)

Anexa 1


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de ofițer specialist II – SERVICIUL COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI – Comunicații (poziția 61 din statul de organizare al unității), prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, prin încadrare directă
(Data postării:27.06.2022)

Anexe 1 – 9


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de ofițer specialist I, din cadrul compartimentului INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE(poziția 110 din statul de organizare al unității), prevăzut cu gradul de colonel, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor
(Data postării:27.06.2022)

Anexa 1


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi de execuţie vacante aferente funcţiei de ofițer specialist II – INSPECȚIA DE PREVENIRE – Control și activități preventive (poziția 37 din statul de organizare al unității), prevăzută cu gradul de locotenent-colonel și funcției de ofițer I – INSPECȚIA DE PREVENIRE – Control și activități preventive(poziția 37/a din statul de organizare al unității), prevăzută cu gradul de maior – prin încadrare directă
(Data postării:27.06.2022)

Anexe 1 – 9


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de ofițer specialist I, din cadrul INSPECȚIEI DE PREVENIRE – Control și activități preventive (poziția 35 din statul de organizare al unității), prevăzut cu gradul de colonel, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor
(Data postării:27.06.2022)

Anexa 1


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de ofițer specialist II – INSPECȚIA DE PREVENIRE–Avizare-autorizare (poziția 33 din statul de organizare al unității), prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, prin încadrare directă
(Data postării:27.06.2022)

Anexe 1 – 9


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării a 23 de posturi vacante de soldat profesionist(servant) prevăzute cu gradul de soldat, prin încadrare directă (Data postării:27.06.2022)


ANUNȚ IMPORTANT – MODIFICARE TERMEN DEPUNERE DOSAR

(Data postării:06.07.2022)


ANUNȚ – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea ocupării a 13 (treisprezece) posturi de execuţie vacante, aferente funcţiilor de conducător auto (autospeciale), din cadrul gărzilor de intervenție și 3 (trei) posturi de execuţie vacante, aferent funcţiei de conducător auto (autospeciale), din cadrul formațiunii de protecție civilă, prin încadrare directă (Data postării:24.06.2022)


ANUNȚ – privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2022 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – sesiunea 2022 – (Data postării:24.06.2022)


TABEL – CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT MUNCITOR CALIFICAT IV-I/INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN (Data postării:15.06.2022)


TABEL – CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE LA PROBA „INTERVIU” ÎN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT MUNCITOR CALIFICAT IV-I/INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN (Data postării:15.06.2022)


TABEL – CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA „INTERVIU” ÎN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT MUNCITOR CALIFICAT IV-I/INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN (Data postării: 10.06.2022)


TABEL – cu rezultatele obţinute la PROBA PRACTICĂ după expirarea termenului de depunere a contestațiilor în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant MUNCITOR CALIFICAT IV-I/INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN (Data postării: 09.06.2022)


TABEL – cu rezultatele obţinute la PROBA PRACTICĂ în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant MUNCITOR CALIFICAT IV-I/INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN. (Data postării: 07.06.2022)


TABEL – cu rezultatele obţinute la proba „testul scris”, dupa expirarea termenului de depunere a contestațiilor în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant MUNCITOR CALIFICAT IV-I/INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN
(Data postării: 07.06.2022)


TABEL – cu rezultatele obţinute la proba „testul scris” în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant MUNCITOR CALIFICAT IV-I/INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE – INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN. (Data postării: 02.06.2022)


TABEL – cu rezultatele obţinute la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT IV-I/INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE. (Data postării: 11.05.2022)


ANUNȚ – privind postul de conducere vacant de adjunct comandant secție din cadrul Secției de Pompieri Moldova Nouă, prevăzut la poziţia 472 din statul de organizare al unităţii. (Data postării: 06.05.2022)


ANUNȚ + ANEXE – privind un post de muncitor calificat IV-I / instalator rețele termice și sanitare din cadrul Serviciului Logistic-Echipa de întreținere și reparații imobile. (Data postării: 27.04.2022)


ANUNȚ – privind recrutarea candidaților pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne (Data postării: 05.04.2022)


TABEL – cu rezultatele finale, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Locţiitor comandant detaşament – Detaşamentul de Pompieri Caransebeş din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 24.03.2022)


TABEL – cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Locţiitor comandant detaşament – Detaşamentul de Pompieri Caransebeş din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 23.03.2022)


TABEL – privind rezultatele evaluării psihologice susținute în data de 21.03.2022 a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere martie-mai 2022 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti (Data postării: 22.03.2022)


ANUNȚ – privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere martie-mai 2022 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti (Data postării: 18.03.2022)


TABEL – cu rezultatele evaluării psihologice susţinute în data de 12.03.2022 a următorilor 2 candidaţi care au promovat probele concursului organizat pentru încadrarea unui număr de 35 de posturi de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 15.03.2022)


ANUNȚ – privind REZULTATELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE din data de 09.03.2022 în vederea încadrării posturilor de soldat profesionist (servant) de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 14.03.2022)


ANUNȚ – privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a următorilor 2 candidaţi în vederea încadrării posturilor de soldat profesionist (servant) de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 09.03.2022)


ANUNȚ – privind stabilirea următorilor 2 candidați pentru ocuparea unui număr de 35 de posturi vacante de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) ISU CARAS-SEVERIN (Data postării: 09.03.2022)


TABEL – privind rezultatele obţinute, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, la proba de concurs „EVALUAREA DOSARELOR DE RECRUTARE” din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Locţiitor comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin (Data postării: 09.03.2022)


TABEL – privind rezultatele obţinute la proba de concurs „EVALUAREA DOSARELOR DE RECRUTARE” din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Locţiitor comandant detaşament din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin (Data postării: 08.03.2022)


LISTĂ – privind candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin pentru ocuparea postului vacant de LOCŢIITOR COMANDANT DETAŞAMENT – DETAŞAMENTUL DE POMPIERI CARANSEBEŞ, cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (Data postării: 08.03.2022)


ANUNȚ – privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea martie – mai 2022 (Data postării: 07.03.2022)


ANUNȚ – PRIVIND TESTAREA PSIHOLOGICĂ A 4 CANDIDAȚI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE SGP (Data postării: 07.03.2022)


ANUNȚ – PRIVIND STABILIREA URMĂTORILOR 4 CANDIDAȚI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE SGP (Data postării: 07.03.2022)


ANUNȚ – EVALUARE PSIHOLOGICĂ pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Locţiitor comandant detaşament – Detaşamentul de Pompieri Caransebeş din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 23.02.2022)


ANUNȚ – privind postul de conducere vacant de locțiitor comandant detașament din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, prevăzut la poziţia 250 din statul de organizare al unităţii. (Data postării: 11.02.2022)


ANUNȚ – privind postul de conducere vacant de adjunct comandant secție din cadrul Secției de Pompieri Moldova Nouă, prevăzut la poziţia 472 din statul de organizare al unităţii. (Data postării: 11.02.2022)


ANUNȚ – privind rezultatul reevaluării psihologice a candidatului identificat prin codul unic 2136151 din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de soldat profesionist (servant) de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 04.02.2022)


TABEL – cu rezultatele evaluării psihologice susţinute în data de 02.02.2022 a următorilor 10 candidaţi care au promovat probele concursului organizat pentru încadrarea unui număr de 35 de posturi de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 03.02.2022)


ANUNȚ – privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a următorilor 10 candidaţi în vederea încadrării posturilor de soldat profesionist (servant) de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 28.01.2022)


ANUNȚ – privind stabilirea următorilor 10 candidați pentru ocuparea unui număr de 35 de posturi vacante de soldat profesionist (servant) ISU CS (Data postării: 28.01.2022)


ANUNȚ – privind desfăşurarea REEVALUĂRII PSIHOLOGICE pentru candidatul identificat cu codul 2136151 din cadrul concursului organizat pentru încadrarea unui număr de 35 de posturi vacante de SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 20.01.2022)


TABEL – rezultate obtinuțe la proba Test scris concurs muncitor calificat IV-I instalator rețele termice și sanitare (Data postării: 19.01.2022)


ANUNȚ – rezultate evaluare psihologică pentru ocuparea unui număr de 35 de posturi vacante de SOLDAT GRADAT (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 11.01.2022)


TABEL – cu rezultatele obţinute la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV-I/instalator rețele termice și sanitare – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE după expirarea termenului legal pentru depunerea contestațiilor (Data postării: 10.01.2022)


TABEL – cu rezultatele obţinute la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV-I/instalator rețele termice și sanitare – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE (Data postării: 06.01.2022)


ANUNȚ – desfășurare evaluare psihologică pentru ocuparea unui număr de 35 de posturi vacante de SOLDAT GRADAT (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 03.01.2022)


TABEL – cu rezultatele obținute în urma susținerii probelor eliminatorii și evaluarea performanțelor fizice la concursul pentru ocuparea unui număr de 35 de posturi vacante de SOLDAT GRADAT (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 23.12.2021)


ANUNȚ FOARTE IMPORTANT! – În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor vacante de soldat profesionist (servant) și soldat profesionist (pistolar) din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență al județelor Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj și Caraș-Severin (Data postării: 15.12.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post de muncitor calificat IV-I/instalator rețele termice și sanitare – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE (Data postării: 21.12.2021)
ANEXE nr. 1-4 (Data postării: 21.12.2021)


TABEL – cu rezultatul FINAL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu II din cadrul Serviciului Logistic – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin (Data postării: 21.12.2021)


TABEL – cu rezultatul obţinut la proba INTERVIU din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu II din cadrul Serviciului Logistic – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin (Data postării: 20.12.2021)


TABEL – cu rezultatele FINALE la concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației (Tehnologia Informației) (Data postării: 17.12.2021)


TABEL – cu rezultatele obtinute la TESTUL SCRIS – concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației (Tehnologia Informației) (Data postării: 16.12.2021)


TABEL – Candidatii care participa la concursul organizat în vederea încadrării a unui număr de 35 de posturi de SOLDAT GRADAT (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 14.12.2021)


LISTA FINALA -A Candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea încadrării a unui număr de 35 de posturi de SOLDAT GRADAT (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 14.12.2021)


ANUNȚ – privind graficul desfășurării concursului pentru ocuparea postului de ofițer specialist I – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației (Tehnologia Informației) (Data postării: 14.12.2021)


ANUNȚ FOARTE IMPORTANT! – MODIFICARE/COMPLETARE GRAFIC ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN CONCURS A 35 DE POSTURI VACANTE DE SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) PREVĂZUTE CU GRADUL DE SOLDAT, CU RECRUTARE DIN RÂNDUL PERSOANELOR CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 18 ȘI 25 DE ANI (ÎMPLINIȚI ÎN ANUL PARTICIPĂRII LA CONCURS) (Data postării: 12.12.2021, ora 14:00)


ANUNȚ – ORGANIZARE CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE SOLDAT PROFESIONIST (SERVANT) (Data postării: 23.11.2021)


LISTA – Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat în vederea încadrării a unui număr de 35 de posturi de SOLDAT GRADAT (SERVANT) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (Data postării: 12.12.2021)


TABEL – cu rezultatul obţinut, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, la proba de concurs „EVALUAREA DOSARULUI DE RECRUTARE” din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de Şef serviciu II din cadrul Serviciului Logistic – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin (Data postării: 11.12.2021)


TABEL – cu rezultatul obţinut la proba de concurs „EVALUAREA DOSARULUI DE RECRUTARE” din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef serviciu II din cadrul Serviciului Logistic – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin (Data postării: 10.12.2021)


ANUNȚ – privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaţilor declaraţi „ADMIS” la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, pentru încadrarea unui număr de 8 posturi de subofiţer, prin rechemare în activitate/încadrare directă (Data postării: 07.12.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obţinute la concursului pentru ocuparea a 2 posturi de Subofiţer tehnic principal – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (Tehnologia informaţiei) (Data postării: 07.12.2021)


TABEL – cu rezultatele obţinute la proba de departajare „INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE” susţinută în data de 07.12.2021 în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (Tehnologia informaţiei) (Data postării: 07.12.2021)


ANUNȚ – privind candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației (Tehnologia Informației) (Data postării: 07.12.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Achiziții publice (Data postării: 06.12.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Serviciul Logistic/Intendență (Data postării: 03.12.2021)


TABEL – cu rezultatele obţinute la proba de departajare „INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE” susţinută în data de 03.12.2021 în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Serviciul Logistic/Intendență (Data postării: 03.12.2021)


ANUNȚ – desfăşurare probă de departajare „interviu structurat pe subiecte profesionale” din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi de Subofiţer tehnic principal – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (Tehnologia informaţiei) (Data postării: 03.12.2021)


TABEL – cu rezultatele probei scrise, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor – Subofițer Tehnic Principal – S.C.T.I. (Tehnologia Informaţiei) (Data postării: 02.12.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ȘI ARHIVA (Data postării: 02.12.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Achiziții publice (Data postării: 02.12.2021, ora 16.30)


TABEL – cu rezultatele obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea a două posturi de subofițer tehnic principal – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației/Tehnologia Informației (Data postării: 29.11.2021, ora 16.30)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR (Data postării: 29.11.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la proba interviu în cadrul concursului pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR (Data postării: 29.11.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Structura de Securitate – Protecția Informațiilor Clasificate (Data postării: 25.11.2021)


Hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor – la concursul pentru ocuparea postului de subofițer tehnic principal – Structura de Securitate – Protecția Informațiilor Clasificate (Data postării: 25.11.2021)


Hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor – la concursul pentru ocuparea postului de subofițer tehnic principal – Structura de Securitate – Protecția Informațiilor Clasificate (Data postării: 25.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer secretariat principal – SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ȘI ARHIVA (Data postării: 25.11.2021, ora 18.30)


TABEL – cu rezultatele obținute la proba interviu în cadrul concursului pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR (Data postării: 25.11.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la proba practică în cadrul concursului pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR (Data postării: 25.11.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I/ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII (Data postării: 25.11.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la proba interviu în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I/ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII (Data postării: 25.11.2021)


ANUNȚ – completare grafic desfășurare concurs pentru ocuparea a 2 posturi de subofițer tehnic principal – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației/Tehnologia Informației (Data postării: 25.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Serviciul Logistic/Intendență (Data postării: 24.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Structura de Securitate – Protecția Informațiilor Clasificate (Data postării: 24.11.2021, ora 17.45)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE (Data postării: 24.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Serviciul Logistic/Intendență (Data postării: 23.11.2021, ora 21.30)


TABEL – cu rezultatele obținute la proba INTERVIU în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de de muncitor calificat IV-I/ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII (Data postării: 23.11.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la proba practică după soluționarea contestațiilor în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de de muncitor calificat IV-I/ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII (Data postării: 22.11.2021)


Hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor – la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I/ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII (Data postării: 22.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la proba practică în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de ÎNGRIJITOR (Data postării: 22.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE (Data postării: 22.11.2021, ora 16.20)


ANUNȚ – completare grafic desfășurare concurs pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Structura de Securitate (Protecția Informațiilor Clasificate) (Data postării: 22.11.2021)


ANUNȚ – completare grafic desfășurare concurs pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă (Data postării: 22.11.2021)


TABEL cu rezultatele evaluării psihologice a candidaților înscriși la concursul în vederea încadrării, prin recrutare din rândul ofițerilor din unitățile militare ale M.A.I., a unui post de conducere vacant de – Șef Serviciu II – din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației (Data postării: 19.11.2021)


ANUNȚ – completare grafic desfășurare concurs pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Serviciul Logistic – Intendență (Data postării: 19.11.2021)


ANUNȚ – privind planificarea la evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcției de ofițer specialist I – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației (Tehnologia Informației) (Data postării: 19.11.2021)


ANUNȚ IMPORTANT! MODIFICARE DATĂ desfășurare concurs pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Achiziții Publice (Data postării: 18.11.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – FINANCIAR (Data postării: 18.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la proba practică în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT IV-I/ ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII (Data postării: 18.11.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de Îngrijitor – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE după expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor (Data postării: 18.11.2021)


ANUNȚ – completare grafic desfășurare concurs pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Informare și Relații Publice (Data postării: 18.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – FINANCIAR (Data postării: 17.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea unui post de Îngrijitor – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE după expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor (Data postării: 17.11.2021)


TABEL – cu rezultatele finale obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT IV-I/ ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII (Data postării: 16.11.2021)


ANUNȚ – completare grafic desfășurare concurs pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – FINANCIAR (Data postării: 15.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la testul scris în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT IV-I/ ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII (Data postării: 15.11.2021)


ANUNȚ – Organizare concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant aferent funcției de ofițer specialist I – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației (Tehnologia Informației) + Anexa nr. 1 – Tematică și bibliografie (Data postării: 10.11.2021)
ANEXE 2 – 4 (Data postării: 10.11.2021)


ANUNȚ privind scoaterea la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din rândul ofițerilor din unitățile militare ale M.A.I., a unui post de conducere vacant de – Șef Serviciu II – din cadrul Serviciului Logistic (Data postării: 09.11.2021)


ANUNȚ – privind rezultatele la evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale (Data postării: 08.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la – SELECȚIA DOSARELOR – candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post de Îngrijitor – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE după expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor (Data postării: 04.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la – SELECȚIA DOSARELOR – candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post de muncitor calificat IV-I/Instalator rețele termice și sanitare – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE după expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor (Data postării: 03.11.2021)


ANUNȚ – privind planificarea la evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale (Data postării: 03.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la – SELECȚIA DOSARELOR – candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitor – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE (Data postării: 02.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la – SELECȚIA DOSARELOR – candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post de muncitor calificat IV-I/Electrician de întreținere și reparații – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE după expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor (Data postării: 02.11.2021)


ANUNȚ privind scoaterea la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din rândul ofițerilor din unitățile militare ale M.A.I., a unui post de conducere vacant de – Șef Serviciu II – din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației (Data postării: 02.11.2021)


ANUNȚ FOARTE IMPORTANT! – nr. 2110115/02.11.2021, privind participarea la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „SEMENIC” al județului Caraș-Severin (Data postării: 02.11.2021)


LISTA – candidaților care – NU ÎNDEPLINESC – condițiile de participare la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de subofițer tehnic principal – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației/Tehnologia Informației (Data postării: 01.11.2021)


LISTA – candidaților care – NU ÎNDEPLINESC – condițiile de participare la concursul pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Achiziții Publice (Data postării: 01.11.2021)


LISTA – candidaților care – NU ÎNDEPLINESC – condițiile de participare la concursul pentru ocuparea unui post de subofițer secretariat principal – Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă (Data postării: 01.11.2021)


LISTA – candidaților care – NU ÎNDEPLINESC – condițiile de participare la concursul pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Structura de Securitate (Protecția Informațiilor Clasificate) (Data postării: 01.11.2021)


LISTA – candidaților care – NU ÎNDEPLINESC – condițiile de participare la concursul pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Serviciul Logistic/Intendență (Data postării: 01.11.2021)


LISTA – candidaților care – NU ÎNDEPLINESC – condițiile de participare la concursul pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – Informare și Relații Publice (Data postării: 01.11.2021)


LISTA – candidaților care – NU ÎNDEPLINESC – condițiile de participare la concursul pentru ocuparea unui post de subofițer tehnic principal – FINANCIAR (Data postării: 01.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la – SELECȚIA DOSARELOR – candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post de muncitor calificat IV-I/Instalator rețele termice și sanitare – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE (Data postării: 01.11.2021)


TABEL – cu rezultatele obținute la – SELECȚIA DOSARELOR – candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post de muncitor calificat IV-I/Electrician de întreținere și reparații – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE (Data postării: 29.10.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post de Îngrijitor – SERVICIUL LOGISTIC – PATRIMONIU IMOBILIAR (ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE) (Data postării: 14.10.2021)
ANEXE nr. 1-4 (Data postării: 14.10.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post de muncitor calificat IV-I/instalator rețele termice și sanitare – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE (Data postării: 13.10.2021)
ANEXE nr. 1-4 (Data postării: 13.10.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post de muncitor calificat IV-I/electrician de întreținere și reparații – SERVICIUL LOGISTIC – ECHIPA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII IMOBILE (Data postării: 12.10.2021)
ANEXE nr. 1-4 (Data postării: 12.10.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării a două posturi de subofițer tehnic principal – COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI – TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI + Anexa nr. 1 – Tematică și bibliografie (Data postării: 08.10.2021)
ANEXE nr. 2-10 (Data postării: 08.10.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post de subofițer tehnic principal – ACHIZIȚII PUBLICE + Anexa nr. 1 – Tematică și bibliografie (Data postării: 08.10.2021)
ANEXE nr. 2-10 (Data postării: 08.10.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post de subofițer secretariat principal – SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ȘI ARHIVĂ + Anexa nr. 1 – Tematică și bibliografie (Data postării: 08.10.2021)
ANEXE nr. 2-10 (Data postării: 08.10.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post de subofițer tehnic principal – SERVICIUL LOGISTIC – INTENDENȚĂ + Anexa nr. 1 – Tematică și bibliografie (Data postării: 08.10.2021)
ANEXE nr. 2-10 (Data postării: 08.10.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post de subofițer tehnic principal – STRUCTURA DE SECURITATE – PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE + Anexa nr. 1 – Tematică și bibliografie (Data postării: 08.10.2021)
ANEXE nr. 2-10 (Data postării: 08.10.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post de subofițer tehnic principal – INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE + Anexa nr. 1 – Tematică și bibliografie (Data postării: 08.10.2021)
ANEXE nr. 2-10 (Data postării: 08.10.2021)


ANUNȚ – privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post de subofițer tehnic principal – FINANCIAR + Anexa nr. 1 – Tematică și bibliografie (Data postării: 08.10.2021)
ANEXE nr. 2-10 (Data postării: 08.10.2021)


Comments are closed.