Carieră


ANUNŢ – Admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2019 şi ianuarie 2020
(Data postării: 14.05.2019)


REZULTATE TEST SCRIS – Concurs subofiţer secretariat principal – SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ŞI ARHIVĂ (Data postării: 22.12.2018)


REZULTATE TEST SCRIS – Concurs subofiţer secretariat principal – SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ŞI ARHIVĂ (Data postării: 22.12.2018)


TABEL NOMINAL REZULTATE FINALE TEST SCRIS – Concurs asistent medical principal din cadrul CENTRULUI OPERAȚIONAL (Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat) (Data postării: 19.12.2018)


REZULTATE TEST SCRIS – Concurs asistent medical principal din cadrul CENTRULUI OPERAȚIONAL (Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat) (Data postării: 18.12.2018)


TABEL NOMINAL cu rezultatele evaluării psihologice din data de 30.11.2018 a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere ianuarie 2019 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti. (Data postării: 17.12.2018)


TABEL NOMINAL REZULTATE FINALE TEST SCRIS – Ofițer specialist II STRUCTURA DE SECURITATE (Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor) (Data postării: 17.12.2018)


REZULTATE TEST SCRIS – Ofițer specialist II STRUCTURA DE SECURITATE (Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor) (Data postării: 15.12.2018)


!!! IMPORTANT !!! – TESTUL SCRIS – 18.12.2018 – Concurs asistent medical principal din cadrul CENTRULUI OPERAȚIONAL (Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat) (Data postării: 13.12.2018)


!!! IMPORTANT !!! – TESTUL SCRIS – 22.12.2018 – Concurs subofiţer secretariat principal – SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ŞI ARHIVĂ (Data postării: 12.12.2018)


!!! IMPORTANT !!! – TESTUL SCRIS – 15.12.2018 – Concurs ofiţer specialist II – STRUCTURA DE SECURITATE (Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor) (Data postării: 12.12.2018)


!!! IMPORTANT !!! – LISTA candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul, cu recrutarea personalului prin încadrare directă pentru ocuparea unui post vacant de OFIŢER SPECIALIST II – STRUCTURA DE SECURITATE (Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor) (Data postării: 11.12.2018)


!!! IMPORTANT !!! – LISTA candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul, cu recrutarea personalului prin încadrare directă pentru ocuparea unui post vacant de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – Centrul Operaţional/Asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat (Data postării: 11.12.2018)


!!! IMPORTANT !!! – LISTA candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul, cu recrutarea personalului prin încadrare directă pentru ocuparea unui post vacant de SUBOFIŢER SECRETARIAT PRINCIPAL (Data postării: 11.12.2018)


!!! IMPORTANT !!! – REVENIRE Anunț de concurs nr. 2108648 din 09.11.2018 pentru funcția de Ofițer Specialist II din cadrul Structurii de Securitate (Data postării: 03.12.2018)


!!! IMPORTANT !!! – REVENIRE Anunț de concurs nr. 2108649 din 09.11.2018 pentru funcția de Subofițer Secretariat Principal din cadrul Compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă (Data postării: 03.12.2018)


!!! IMPORTANT !!! – Tabel nominal cu rezultatele obținute la testarea psihologică susținută în data de 19.11.2018 (Data postării: 27.11.2018)


!!! IMPORTANT !!! – Testare psihologică –a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere, ianuarie 2019, la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti (Data postării: 26.11.2018)


!!! IMPORTANT !!! – Testare psihologică , pentru concursurile: Ofițer specialist II, Subofițer secretariat principal, Asistent medical principal (Data postării: 16.11.2018)


ANUNŢ CONCURS: Ofițer specialist II , in cadrul Structurii de securitate (C.S.T.I.C.).
– Tematica și bibliografia – (Data postarii:09.11.2018)

ANUNŢ CONCURS: Subofițer secretariat principal , in cadrul compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă.
– Tematica și bibliografia – (Data postarii:09.11.2018)

ANUNŢ CONCURS: Asistent medical principal , in cadrul Centrului Operațional – Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat.
– Tematica și bibliografia – (Data postarii:09.11.2018)

FORMULARE COMUNE: Anexe concursuri , Ofițer specialist II, Subofițer secretariat principal, Asistent medical principal.


ANUNȚ – privind admiterea în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Aparării Nationale care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – Sesiunea Ianuarie 2019


TABEL NOMINAL – Rezultate finale, concurs pentru ocuparea postului de Adjunct şef centru operațional (Centrul Operațional) la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.


TABEL NOMINAL – cu rezultatele obținute la proba „interviu structurat pe subiecte profesionale” din cadrul concursului pentru ocuparea postului de Adjunct şef centru operațional (Centrul Operațional) la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.


TABEL NOMINAL – rezultatele evaluării psihologice din data de 03.07.2018 a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.


ANUNŢ – privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere August – Septembrie 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.


ANUNŢ CONCURS: încadrare funcţie de conducere aferentă postului de Adjunct şef centru operațional (Centrul Operațional) la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, cu personal recrutat din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne!!!
– Bibliografia și Tematica
– Raport înscriere
– Declarație


ANUNŢ – privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere 2018 la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti


ANUNŢ – Privind recrutarea candidaţilor pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în anul 2018 şi ianuarie 2019


Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute la testul scris – Subofiţer tehnic principal (Tehnologia Informaţiei) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informației


Tabel nominal cu rezultatele obţinute la testul scris – Subofiţer tehnic principal (Tehnologia Informaţiei) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informației


Tabel rezultate finale test scris – Ofițer specialist I (Consilier juridic)


Tabel rezultate test scris – Ofițer specialist I (Consilier juridic)


INFORMARE privind susținerea probei – TEST SCRIS din data de 09.03.2018 ora 11.00 pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal (Tehnologia Informaţiei) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informației !!!!!!!


Tabel nominal cu rezultate la proba sportiva – Subofiţer tehnic principal (Tehnologia Informaţiei) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informației


Tabel nominal cu rezultate la proba sportiva – Ofițer specialist I (Consilier juridic)


!!! IMPORTANT !!! – EVALUAREA PERFORMANŢEI FIZICE – pentru candidații înscriși la concursul, pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist I (Consilier juridic)!!!


!!! IMPORTANT !!! – LISTA candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare – pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal (Tehnologia Informaţiei) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informației


!!! IMPORTANT !!! – LISTA candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare – pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist I (Consilier juridic)


!!! IMPORTANT !!! – EVALUAREA PERFORMANŢEI FIZICE – pentru candidații înscriși la concursul, pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal (Tehnologia Informaţiei) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informației


REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICĂ DIN DATA DE 16.01.2018 pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist I (Consilier juridic) !!!!!!!


REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICĂ DIN DATA DE 16.01.2018 pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal (Tehnologia Informaţiei) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informației !!!!!!!


!!! IMPORTANT !!! – Modificare grafic de desfășurare concurs – ” Ofițer specialist I (Consilier juridic) “


!!! IMPORTANT !!! – Modificare grafic de desfășurare concurs – ” Subofiţer tehnic principal (Tehnologia Informaţiei) “


ANUNŢ PROGRAMARE TESTARE PSIHOLOGICĂ ÎN DATA DE 16.01.2018 ora 09.00 pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de Ofițer specialist I (Consilier juridic) !!!!!!!


ANUNŢ PROGRAMARE TESTARE PSIHOLOGICĂ ÎN DATA DE 16.01.2018 ora 12.00 pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal (Tehnologia Informaţiei) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informației !!!!!!!


ANUNŢ CONCURS: Ofițer specialist I (Consilier juridic), prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant!!!ANUNŢ CONCURS: Subofiţer tehnic principal (Tehnologia Informaţiei) – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant!!!
– Tematica și bibliografia –
– Probele fizice –
– Traseul practic-aplicativ –
– Cerere de înscriere la concurs (formular) –
– Curriculum Vitae (model) –
– Autobiografia (indrumar) –
– Tabelul cu rudele (formular) –
– Declarație 1 (formular) –
– Declarație 2 (formular) –
– Declarație 3 (formular) –
– Declarație 4 (formular) –


ANUNŢ – privind PREZENTAREA CANDIDAȚILOR RECRUTAȚI PENTRU ÎNSCRIERE la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – sesiunea Ianuarie 2018 !!!
ANUNŢ – privind REZULTATELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaţilor pentru admiterea în IANUARIE 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti !!!
ANUNŢ – privind desfăşurarea EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaţilor înscrişi la sesiunea de admitere IANUARIE 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti !!!


Admitere 2018 – Modificare Conditii de admitere !!!

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ – Sesiunea IANUARIE 2018

ANUNȚ ADMITERE, sesiunea ianuarie 2018, la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti


Comments are closed.