Avizare şi/sau autorizare

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
PENTRU PRIMIREA/ELIBERAREA CERERILOR DE EMITERE A AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ, ÎNSOŢITE DE DOCUMENTAŢIILE AFERENTE
LUNI si MARȚI, orele 08.00-14.00
(cu excepţia sărbătorilor legale)
la sediul “B” din municipiul Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 7, etajul 1

PROGRAM DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE
în domeniul avizării-autorizării
pe linia securității la incendiu și protecție civilă
LUNI si MARȚI, orele 08.00-14.00
(cu excepţia sărbătorilor legale)
la sediul “B” din municipiul Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 7, etajul 1

ADRESA DE E-MAIL
PE CARE SE POT TRANSMITE, ÎN FORMAT ELECTRONIC, CERERILE DE EMITERE A AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ, ÎNSOŢITE DE DOCUMENTAŢIILE AFERENTE ESTE :
avizare@isusemenic.ro

Terminologie

Aviz de securitate la incendiu – actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări.

Aviz de protecţie civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.

Autorizaţie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – securitate la incendiu.

Autorizaţie de protecţie civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele judeţene, prin care se certifică, în urma verificării documentaţiilor tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.

Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice este actul emis, în baza legii, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, după verificarea măsurilor luate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Legislație

OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizare si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
Hotararea nr. 571 /2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si sau autorizarii privind securitatea la incendiu H.G. nr. 560 /2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, modifiată prin H.G. nr. 37/2006 O.I.G.S.U. nr. 1045/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice Legea nr. 126 /1995 privind regimul materiilor explozive Republicata

Documente necesare avizării-autorizării

Documente-pe-baza-carora-se-solicita-autorizatiile-de-protectie-civila
Documente-pe-baza-carora-se-solicita-autorizatiile-de-securitate-la-incendiu
Documente-pe-baza-carora-se-solicita-avizele-de-protectie-civila
Documente-pe-baza-carora-se-solicita-avizele-de-securitate-la-incendiu
Documente necesare pentru acord organizare joc artificii

Formulare tipizate
Cerere-pentru-emitere-aviz-de-securitate-la-incendiu
Cerere-pentru-emitere-aviz-de-securitate-la-incendiu-pentru-amplasarea-în-parcela
Cerere-pentru-emitere-aviz-de-protectie-civila
Cerere-pentru-emitere-autorizatie-de-securitate-la-incendiu
Cerere-pentru-emitere-autorizatie-de-protectie-civila
Cerere-pentru-emiterea-a-acordului-pentru-organizare-jocului-cu-artificii
Opis-cu-documentele-depuse
Opis-cu-documentele-prezentate-in-vederea-eliberarii-acordului-pentru-organizarea-jocului-de-artificii

Lista verificatorilor de proiecte atestați
Listele cu persoanele autorizate să efectueze lucrări în domeniile:
 Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
 Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare
 Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor
 Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor
 Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural organizat
 Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural organizat
 Ignifugarea materialelor combustibile
 Efectuarea lucrărilor de termoprotecţie
 Întreţinerea instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor
 Verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

EVIDENȚA AUTORIZAȚIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU


 Autorizaţii de securitate la incendiu