Pregătirea populaţiei

Reguli de pregătire antiseismică, protecţie, comportare şi acţiune a populaţiei în caz de cutremur

COPII/ELEVI
Protocol MAI-MEC din 2013
Model grafic de instruire scoli
Regulament concursuri “Prietenii pompierilor” si “Cu viata mea apar viata”
Zona copiilor
ADULTI
Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2019
Precizari privin organizarea concursurilor profesionale ale SPSU si SVSU
Ordin prefect nr. 30 din 25.01.2018
Anexe utile pentru SVSU
SVSU/SPSU
Ordinul nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea SVSU / SPSU
Modele de documente necesare eliberării avizelor specifice SVSU / SPSU
Ghid control – SVSU
Ghid de conducere a interventiilor si exercitiilor
Ghid reguli de protectie a personalului SVSU/SPSU pe timpul ]nterventiilor in situatii de urgenta
Regulamentul concursurilor profesionale
Modele rapoarte pentru localitati
Activitati de prevenire ale SVSU-trimestrial
Analiza semestriala / anuala privind constituirea, dotarea si incadrarea SVSU
Fondurile estimate, alocate si cheltuite pentru SVSU
Fondurile estimate, alocate si cheltuite pentru SVSU
Situatia centralizatoare privind constituirea, incadrarea si dotarea SVSU
STANDARDE OCUPATIONALE IN DOMENIU
Informaţii suplimentare în domeniul calificărilor pe linia situaţiilor de urgenţă pot fi găsite pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Calificări: www.anc.edu.ro
TRANSPORTUL DESEURILOR PERICULOASE
Notificare transport deseuri periculoase

Comments are closed.