Solicitare informații / Legislație

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este:

Date de contact:
tel: 0255.211.213
fax: 0255.212.137
E-mail: relatiipublice.isucs@gmail.com

Modele de solicitări ale informațiilor de interes public prevăzute de Legea 544/2001:
Model cerere solicitare de informatii in baza Legii 544 din 2001
Model reclamatie administrativa 1
Model reclamatie administrativa 2

Liste documente emise și produse/gestionate:
Lista curpinzand documentele de interes public
Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2019
Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018

Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimitere în termen legal):
În conformitate cu prevederile art. 21, alin (2) şi ale art.22, alin (1) din Legea 544/2001, persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (i s-a refuzat, în scris, răspunsul la informaţia solicitată; nu a primit nici un răspuns; i s-a răspuns parţial sau incomplet) poate proceda astfel:
– depune, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a răspunsului negativ, o reclamaţie administrativă adresată inspectorului şef;
– face o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază.

Conținutul Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public poate fi consultat aici

FORMULAR SOLICITARE ÎN BAZA LEGII nr. 544/2001


Comments are closed.